Skip to main content

Startupových jednorožců u nás žije málo. Ve spolupráci s Datarunem jsme připravili studii, která mapuje jejich prostředí a představuje 20 konkrétních opatření, která by měla zlepšit podmínky pro jejich rozmnožování v České republice.

Studie do emailu