Prezidentský dotazník

Váháte koho volit v prezidentské volbě? Tak Vám snad pomůže náš prezidentský dotazník.

Oslovili jsme kandidáty s podporou SPOLU, tedy pavla Fischera, Danuši Nerudovou a Petra Pavla. zajímalo nás, jak se staví k zásadním otázkám pro modernizaci naší země. Bohužel se to nedozvíte od Petra Pavla. Velice nás to mrzí, ale přes několikeré urgence a prosby nám jeho mluvčí vzkázala, že bohužel nemají čas se našimi otázkami zabývat.

Pavel Fischer

Danuše Nerudová

Petr Pavel

1. Potřebuje podle Vás Česko modernizovat? Pokud ano, jaké jsou tři oblasti, kde nás nejvíc tlačí bota?

Pavel Fišer: Ano, ČR potřebuje modernizovat. Vlaky u nás jezdí stejnou rychlostí jako před sto lety, to je třeba změnit, stejně jako vysoká energetická náročnost budov neumožňuje, abychom dosahovali dostatečných úspor energie. Systém sociální pomoci je neefektivní a potřebuje vybudovat znovu, aby umožnil poskytnout účinnou a adresnou pomoc všem potřebným. A nakonec potřebujeme od základu změnit daňový systém, abychom zůstali konkurenceschopní a nevytvářeli deficit, který nebudeme umět včas splatit. Sem patří i nutnost provést nezbytnou reformu důchodů.

Danuše Nerudová: Naše země je jako Šípková Růženka. Je čas ji konečně probudit a začít se dívat do budoucnosti. Chci, abychom měli moderní stát, který podporuje aktivní lidi, je digitalizovaný a neháže lidem klacky pod nohy zbytečnými administrativními kroky. Zároveň stát, který se nebojí investovat do vzdělání a stará se o to, aby k němu měli přístup všichni bez ohledu na to, v jakém regionu nebo do jaké rodiny se narodili. A konečně stát, který nabízí příležitosti pro ženy i pro muže a brání práva a rovné šance všech svých občanů bez ohledu na to, kdo jsme, koho milujeme, v koho věříme či odkud pocházíme.

Petr Pavel: Neodpověděl

2. Budete usilovat o zřízení základny NATO na území České republiky?

Pavel Fišer: Ano. Zázemí pro jednotky členských států NATO je na našem území dnes nevyhovujíví a nedostatečné. Potřebujeme zvýšit kapacity pro hladké průjezdy vojenských konvojů přes zemí ČR a vytvořit zázemí pro jejich jednotky, které budou společně cvičit nebo působit dál na východ, tedy na východním křídle aliance. 

Danuše Nerudová: Pokud bychom byli Spojenci požádáni, zřízení základny bych podpořila. Naši bezpečnost partnerství v NATO posiluje. V tuto chvíli ale o žádné žádosti nevím.

Petr Pavel: Neodpověděl

3. Jaký je váš názor na digitalizaci?

Pavel Fišer: Digitalizace není jen volební heslo, jedná se mi o celkový systémový přístup založený především na bezpečnosti. Jedná se nejen o vytváření nových schopností, ale také o modernizaci stávajících, například o nezbytnou modernizaci základních registrů. A je-li dnes Pražský hrad vůči návštěvníkům přístupný opravdu jen na základě papíru, pak je to třeba změnit. Bývá standardem, aby si návštěvníci rezervovali místo online nebo využívali pro nákup vstupenek mobilní aplikace. Pražský hrad v tom může jít příkladem.

Danuše Nerudová: Digitalizaci potřebuje celý náš stát. Úřady nemají obíhat lidé, ale data. Koupit si vstupenku online by měla být samozřejmost stejně jako to, že si lidé mohou přes mobilní aplikaci vyřídit většinu věcí, kvůli kterým dnes čekají fronty na úřadech.

Petr Pavel: Neodpověděl

4. Budete podporovat otevírání dat státu?

Pavel Fišer: Zveřejňovat anonymizovaná data státu je jistě v pořádku. Na druhou stranu je v některých případech jako v oblasti obrany a bezpečnosti státu nutné rozlišovat, aby se ve jménu zásady otevřenosti a využívání svobodného přístupu k informacím nesdělovaly informace citlivého charakteru. Podobné případy byly – mohlo jít o zájem cizí mocnosti, který se navenek projevil jako běžné využívání možností zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. Avšak platy a odměny nejbližších spolupracovníků prezidenta sem nepatří, ty bych neměl problém zveřejnit. 

Danuše Nerudová: Otevřená data podporuji všude tam, kde mohou vést k vyšší efektivitě služeb a také jejich větší transparentnosti. Platy klíčových spolupracovníků bych zveřejnila.

Petr Pavel: Neodpověděl

5. Souhlasíte s tím, že je potřeba posílit výuku cizích jazyků a programování, a to už na základních školách?

Pavel Fišer: Osobně využívám cizí jazyky a vím, že mi to otevřelo mnoho dveří do světa. Podporuji cizojazyčnou výuku a považuji za chybu, že se namísto zavádění inovativních metod výuky u nás omezuje výuka druhého cizího jazyka na základní škole. Výuku programování doporučuji, i když může jít o nepovinný předmět nebo volnočasovou aktivitu, která by měla být dostupná všem dětem. Schopnost programovat počítače je pro mě výrazem aktivního přístupu k životu.  

Danuše Nerudová: Potřebujeme reformu celého vzdělávacího systému a místo biflování začít děti učit orientovat se v informacích, finanční gramotnosti, péči o duševní zdraví a dalším dovednostem, které je připraví na svět, v němž budou žít.

Petr Pavel: Neodpověděl

Podpořte nás

Podpisem

Příspěvkem

ČESKO.plus, z.s.
IČ: 11707861
Archangelská 1568/3
100 00 Praha 10

240392939/0600