Skip to main content

Česká pošta: Obrovská neefektivita, přezaměstnanost, minimální tlak na inovaci, byrokratičnost a zkostnatělost procesů.

Nacházíme se v situaci, kdy stát zřídil živnostníkům datové schránky a nikdo se nikoho neptal na to, zda je zvládne obsluhovat nebo ne. Na druhé straně pak ministr navrhuje, aby pro větší komfort lidí pobírající sociální dávky nebo podporu v nezaměstnanosti, byl na pobočkách české pošty zaveden servis, kdy žadatel o dávky už nebude muset na správu sociálního zabezpečení, ale vyřídí si ji na přepážce pošty.

Čím déle budeme podporovat služby typu vydávání sociálních dávek u přepážky v každé obci, tím hlouběji do kapes daňových poplatníků bude nutné sáhnout a tím dříve se dostaneme do bodu kdy už nebude z čeho vyplácet.

To co je vydáváno za transformaci České pošty není řešením problému, ale naopak jeho prohloubením.

Ministr vnitra Rakušan, ředitel pošty Štěpán, předseda svazu měst a obcí Lukl přinesli na stůl transformaci České pošty. Z přiložené prezentace o transformaci vyplývá, že stát by měl do pošty nalít 8 miliard.

I když je 8 miliard prezentováno jako půjčka, fakticky jde o peníze státní. V případě neúspěchu navržené transformace, bude stát tím, kdo bude garantovat a sanovat komerční úvěry.

Co je však daleko větší problém, než samotné financování, je popisovaný způsob transformace. Ministerstvo tvrdí, že má jít o zefektivnění celého podniku. Realita je jiná. V první řadě se jedná o udržení poboček v malých obcích a dodržení perimetru docházkové vzdálenosti 3 km ke každé poště.

Ministr Rakušan několikrát na semináři řekl, že pošta plní jinou roli. Nikdo však nevysvětlil, jakou konkrétně. Pobočky ve městech, které jsou navštěvované a ziskové, budou rušeny a budou drženy pobočky, které mají otevřeno například několik hodin v týdnu. Když jsme se ptali, zdali má pošta bilanci každé pobočky, jestli je v zisku nebo ne, tak jsme odpověď nedostali.

Pošta má naplánováno po transformaci 2900 poboček, to je v průměru na 100 tisíc lidí 27,5 pobočky, nicméně ve velkých městech jako je třeba Praha 3, nebo Ostrava – Jih, jsou naplánovány 2 pobočky.

Případná transformace by dávala smysl ve chvíli kdy by byla podložená relevantními podklady a měla jasně stanovené cíle. Ve chvíli kdy není nic z uvedeného, nedává smysl.

Chybí alternativa, ministr nemá připraveny změny, aby například zjednodušil Poštu partner, případně vytvořil mobilní poštu, či by některé služby pošty zkomercionalizoval, zároveň nemá žádný podklad, kolik lidí dnes nemá jinou alternativu než si zajít na poštu vyřídit například úkon: výplata důchodu nebo sociální dávky. Má jen obecnou statistiku, že 17 % lidí je digitálně negramotných.

  • Ministr proklamuje falešný cíl o zefektivnění České pošty. Pravým cílem je udržení pošty v malých obcích – zde mají společný cíl hnutí STAN a Svaz měst a obcí.
  • Financování skrze komerční úvěry v kombinaci se špatným plánem transformace postaví v budoucnu politiky do situace, kdy se budou rozhodovat, jak zaplatit dluhy, které nesmyslná transformace navrší.
  • Transformace nevyřeší strukturální problém České pošty. Naopak ho prohloubí.

Má to řešení?

V první řadě je potřeba si položit otázku, zda jsou některé ze služeb, které Česká pošta poskytuje, natolik unikátní, že by je soukromý sektor nedokázal poskytovat také.

Odpověď je jednoduchá: Ne

Česká pošta ukazuje, že stát neumí podnikat, ani v případě, že si na určitý typ služeb zajistí monopol. Současná snaha o to, co je nazýváno transformací, je jen prodlužování agónie umírajícího podniku, o to horší, že je vše financované z peněz daňových poplatníků.

Co s tím?

  1. Ukončit monopol státu

Připravit legislativu, ukončit monopol státu a nepřidávat další agendy typu vyřizování podpory v nezaměstnanosti na pobočkách pošty. Důchody zvládnou vyplácet soukromé firmy, vyřizování sociálních dávek není úkol pro poštu.

Co se týká výplaty dávek, tak přestaňme podporovat lidi, kteří nemají bankovní účet. Pokud někdo chce sociální podporu od státu, tak na účet.

  1. Rozšířit okruh poskytovatelů Pošta partner

Cílem je, aby Pošta partner mohla být v každém obchodě nebo trafice, ostatně tak tomu je ve vyspělých zemích EU. Dnes je i v ČR běžné, že balíky chodí do nejbližší trafiky nebo obchodu a provozovatel má několik takových služeb. Na malých obcích to může být vedlejší příjem pro koloniál nebo obecní hospodu.

  1. Ukončit prodělečné provozy

Krom nostalgie není žádný důvod k tomu aby stát musel provozovat pobočku České pošty v každé vesnici.

Svět za poslední dekádu díky nástupu informačních technologií a internetu prošel výraznou proměnou. Česká pošta na ni nezareagovala a proto se stala zbytečnou. Udržovat zbytečný podnik by nedávalo smysl v době kdy bychom hospodařili s přebytkem a už rozhodně to nedává smysl ve chvíli, kdy se státní podnik každý rok propadá do stále většího deficitu.

Z úst politiků je možné slyšet slova o solidaritě a nutnosti pomáhat lidem, pro které je Česká pošta místem, kde se dostávají do „kontaktu“ se státem. Položme si tedy otázku, zda se lidé potřebují dostávat do kontaktu se státem, nebo jim jde o to aby získali od státu peníze? Pokud je odpovědí výběr peněz, není důvod ztrátové pobočky udržovat při životě déle než je nezbytně nutné.

SOURH:

  • Ukončit monopol státu na služby které nepatří ke kritické infrastruktuře
  • Zjednodušit Poštu Partner
  • Postupně rušit prodělávající služby a pobočky

Radim Ivan | ČESKO.plus