Skip to main content

Jako pravicový politik jsem vždy obhajoval principy volného trhu, efektivity a hospodářské soutěže. Dnes se však zdá, že tyto principy jsou často zapomínány v debatě o podpoře elektromobilů. Tento článek se pokusí představit tento problém z jiné perspektivy.

Historie vývoje automobilů je plná inovací a přizpůsobení se měnícím tržním silám. Od počátku 20. století se automobily staly nedílnou součástí našeho života a ekonomiky. Bylo tomu tak díky inovacím, soutěži a podnikavosti, ale také díky podpoře vlád. Může se nám to nelíbit, ale staré monarchie podporovaly rozvoj automobilismu, jiné státní zřízení, podobná podpora.

Ano, správně jste to pochopili. I když se o tom často nemluví, automobily se spalovacími motory byly od samého začátku podporovány státem. Od investic do silniční infrastruktury až po daňové úlevy pro fosilní paliva. Taková podpora byla a stále je důležitou součástí našeho automobilového průmyslu. Ostatně vzpomeňme si na daňové pobídky nebo šrotovné

Dnes se nacházíme na prahu nové éry – éry elektromobility. Stejně jako na počátku 20. století, i dnes se technologie rychle vyvíjí a trh se musí přizpůsobit novým realitám. Ale stejně jako dříve, i dnes je tu s námi podpory vlády.

V současné době jsou elektromobily často kritizovány za to, že jsou příliš závislé na státních dotacích, říká se, že o jejich zavedení rozhodla zlá EU. Ale je třeba mít na paměti, že to není nic nového. Podpora nových technologií a průmyslových odvětví je běžnou praxí, která pomáhá podporovat inovace a ekonomický růst.

Podpora elektromobilů je nezbytná nejen pro zlepšení života ve městech (menší hluk, znečištění), ale také pro udržení konkurenceschopnosti našeho automobilového průmyslu. Spousta českých firem už výrobcům elektromobilů dodává, vyrábí pro ně. Jak historie ukázala, podpora vlády je často klíčovým faktorem pro úspěch nových technologií na trhu.

Je důležité, abychom zvážili, jak tuto podporu poskytnout efektivně a spravedlivě. Měli bychom se zaměřit na podporu výzkumu a vývoje, protože v tom tkví naše přidaná hodnota. Velmi naivní je představa, že nahradíme výrobu mladoboleslavské škodovky výrobou jinou. Potřebujeme věci vymýšlet a vyvíjet. Dále musíme podporovat zlepšení infrastruktury pro nabíjení elektromobilů. Ale také bychom měli zvážit postupné snižování podpory pro fosilní paliva, abychom vytvořili rovné podmínky pro všechny technologie.

Jako pravicový politik věřím v sílu trhu a inovací. Ale také chápu, že vláda může a měla by hrát roli v podpoře nových technologií a průmyslových odvětví. Musíme jen najít správnou rovnováhu. Elektromobily jsou budoucností a je na čase, abychom s touto budoucností přestali bojovat a přizpůsobili se. Autoland skončil. Přestaňme vypadat jako lidé, kteří chtějí běhat s červenými praporky před autem, i když je inovace už zcela jinde.