Skip to main content

Matriky jsou středověký koncept správy dat, ale my je používáme jako centrum úředních úkonů i dnes. Jak obstojí správa matriky v dnešní digitální době?

Článek

Podle zákona je matrika státní evidence „matričních událostí“, tedy narození, uzavření manželství, uzavření partnerství a úmrtí. Pro každou z těchto událostí vedeme samostatně knihu. Zápisy se do matriční knihy provádějí rukopisně do předem svázaných knih. Zároveň matriční úřad vede sbírku listin a vydává dokumenty, jako je rodný list, kterým se prokazujete, třeba ve škole nebo při vydání občanského průkazu.

Matriky vznikaly už ve středověku, původně jako seznamy šlechty. U nás je nejstarší matrika z roku 1531. Od roku 1781 bylo reformami Josefa II. zavedeno jednotné vedení matrik a přibyla povinnost vést matriky protestantským farním a rabínům. Od roku 1869 vedly matriku pro osoby bez vyznání okresní úřady a v 50. letech 20. století se zavedla obecná a povinná matrika pro všechny. Zároveň povinnost vést matriku přešla pod matriční úřady.

Knihy, rukopisně, listy, středověk,… Jak vám toto zapadá do dnešní doby? A přece jenom stát stále provozuje matriky ve stejné podobě jako kdysi, pouze nad nimi staví IT systém (který se originálně jmenuje eMatrika). Jinak všechny činnosti kolem matrik zůstávají stejné. Když se ti narodí dítě, tak si vezmeš z nemocnice papír, ten doneseš na matriku, tam si dítě podle papíru rukopisně napíšou do knihy a dají ti jiný papír, který zase můžeš donést jinam, třeba do školky. Pokud to s digitalizací a efektivním státem myslíme važně, je třeba se právě na tyto procesy zaměřit. Potřeba státu je v dnešní době jiná, než byla v době papíru. Proto ani nemá smysl držet státní organizaci, která právě z papíru vycházela.

Stát dnes potřebuje hlavně kvalitní elektronická data, která půjdou jednoduše a bezpečně vytvářet, upravovat a číst. A na to nepotřebuje samostatné Oddělení matrik nebo Oddělení evidence obyvatel, s jejich historickými agendami. Nepotřebuje ani samostatné systémy jako Registr osob, Registr žáků, eMatriky a spoustu dalších, které pak musí učit mezi sebou komunikovat. Potřebuje jednoduchou organizaci i systémy, které umožní občanům a firmám se o jejich data co nejjednodušeji starat. A státu umožní díky těmto datům automatizovat.

Právě hledání toho, kde všude můžeme fungování státu díky technologiím změnit a zjednodušit, je digitalizace.

pro ČESKO.plus Jakub Lamač

Článek vyšel také na Seznam Médium