Skip to main content

Aktuální legislativa v oblasti nájmu nemovitostí v České republice je často kritizována za to, že nespravedlivě zvýhodňuje nájemce na úkor majitelů nemovitostí. V případě, že nájemce poruší nájemní smlouvu a odmítne vyklidit nemovitost, je pronajímatel nucen obrátit se na soud, což může vést k dlouhým a nákladným právním sporům. Nejsou výjimkou spory, které se táhnou i dva roky, přičemž pronajímatel za neplatícího nájemníka hradí i další poplatky.

Navrhované změny a jejich dopady

Navrhovaná regulace z pera Ministerstva pro místní rozvoj může být dalším zásahem, který zvětší bariéru pro některé sociálně slabší občany při hledání vhodného bydlení a ve finále zdraží bydlení pro všechny. Je to přesný opak toho, co trh potřebuje. Ministerstvo pro místní rozvoj navrhuje jít cestou další regulace nájemního trhu a navrhuje zavedení minimální doby nájmu na tři roky nebo na dobu neurčitou v případě, že dojde k prodloužení nájemních smluv potřetí za sebou. Cílem má být větší ochrana nájemníků. Jak už to s ušlechtilými záměry některých našich politiků chodí, výsledek bude přesně opačný.

Už současný stav ztěžuje situaci nízkopříjmovým obyvatelům při hledání dostupného bydlení. Z pohledu pronajímatele je to jednoduché; než aby riskoval, že si do bytu nastěhuje nájemníka, u kterého byť jen lehce hrozí, že mu přestane platit, raději hledá déle, případně nechá byt volný.

Další regulační zásahy do smluvních vztahů budou odrazovat majitele nemovitostí od pronájmu jejich majetku lidem, kteří mají například záznam v podobě exekuce nebo insolvence.

Pokud by MMR opravdu chtělo podmínky pro nízkopříjmové obyvatele zlepšit, nenavrhovalo by další regulaci a podmínky, které už tak komplikovaný právní řád dále zaplevelí, ale volilo by cestu deregulace. V ideálním případě by tedy nechalo podmínky nájemního vztahu na smluvních stranách a pronajímatelům dalo možnost nárokovat vyklizení bytu v případě, že nájemce nebude plnit smluvní podmínky. Obava, že by docházelo k neoprávněnému vystěhování lidí, je naprosto lichá. Pronajímatel nemá důvod se nájemníků zbavovat v případě, že platí. Naopak se je snaží udržet co nejdéle, protože jakákoliv změna znamená výpadek v podobě nájemného a poplatků realitní kanceláři či serverům při hledání nového.

Je možné zrychlit proces vyklizení bytu v případě porušení smlouvy?

Ano. Jako pozitivní se jeví takzvaný Rozkaz k vyklizení, který chystá ministerstvo spravedlnosti a který by měl sloužit k urychlení ochrany vlastnického práva žalobce v případě, že žalovaný užívá předmět nájmu bytu nebo domu bez právního důvodu.

Zatím jde o návrh a tak doufejme, že projde část Ministerstva spravedlnosti, která má šanci současný stav zlepšit, a na návrh MMR se potichu zapomene.