Skip to main content

Komentář Ondřeje Šimíčka | Máme půl roku od komunálních voleb. Nově (či staronově) zvolení komunální politici se usadili do horkých křesel starostů a čekají je čtyři léta tvrdé práce. V médiích se často řeší, co ta, či ona koalice přinese městu, jaké budou hlavní investice či zda se konečně dokončí některé infrastrukturní záležitosti, které politici dlouho dluží svým občanům. Z veřejné debaty však pohříchu úplně vypadává to nejdůležitější, co starosty a jejich kolegy v tomto volebním období čeká. Horká fáze digitální transformace samospráv a jejich organizací.

Každý starosta obce je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (dále jen ZFK) také vedoucím orgánu státní správy. Jedinou výjimkou je v tomto ohledu primátor hl. města Praha, kde tuto roli plní ředitel Magistrátu hl. města.  On je odpovědný za správné nastavení a dodržování vnitřního kontrolního systému organizace. Stejnou roli pak hrají všichni ředitelé příspěvkových organizací. Proč zmiňuji právě tuto jednu odpovědnost starosty?

Právě digitální transformace přináší odpověď. Nejedná se totiž o tu digitalizaci, o níž mluví tak často politici v médiích. Skutečnost, že jsem schopen zaplatit odpady přes QR kód či podat elektronické daňové přiznání je opravdu důležitá, nicméně jedná se pouze o malou část toho, co digitální transformací nazývám. Ta pravá je totiž skrytá uvnitř organizace.

Dlouhý čas bylo zvykem, že po úřadu (či organizaci obecně) obíhají dokumenty tak, jak přijdou na podatelnu, případně do spisové služby. Opatří se košilkami, každá zákonná role v procesu má svůj podpisový řádek a na stolech starostů či ekonomů se hromadí stohy papírů k podpisu. Na konci se to zaúčtuje, aby bylo povinnostem učiněno za dost. Jenže ejhle. Elektronická spisová služba se stává realitou na většině obcí, často také na jejich organizacích, neboť čas neúprosně chvátá a deadline, kdy bude povinná, se blíží. Na konci máme také zpravidla elektronické účetnictví, ať už je účetní součástí organizace, či na menších příspěvkových organizacích působí externě. Mezi dvěma elektronickými systémy pak obíhají standardní košilky. Tiskneme, podepisujeme, scanujem a pořád dokola.

Že Vám to něco připomíná? Ano, bohužel i tímto způsobem dnes, v roce 2022, některé organizace fungují. A že jejich procento není mizivé budiž mementem každému vedoucímu orgánu státní správy.

Riziko, že v celém procesu dojde k porušení zákona, stoupá každým papírem navíc. A to mám na mysli jenom porušení zákona opomenutím, nedbalostí či nesprávným postupem. Naštěstí zřídka, ale přesto známe v nedávné historii případy, kdy se na úkor veřejných financí obohatili lidé, jimž to nepřísluší. Tu účetní, tu ředitel organizace etc.

Letos v květnu vydal okresní soud v Domažlicích rozsudek, kterým uznal účetní obce vinnou z toho, že během sedmi let vyvedla na svůj účet z obecních peněz téměř 2,5 milionu korun. Starostovi bylo trestní stíhání podmíněně zastaveno, poměrnou část škody však musí obci nahradit.

Skutečně není v lidských silách, zejména na jedničkových obcích, takovémuto chování kolegyně zabránit. Ochrana veřejných financí je však jedním z hlavních úkolů dobré správy svěřené municipality. Jak toho dosáhnout, aniž by starosta trávil celý svůj čas kontrolou finančních a majetkových operací? Nutně k tomu potřebuje aplikaci, které nastavený vnitřní řídící a kontrolní systém vykonává za něj a nedovolí tak nikomu porušovat zákon.

A právě zvládnutí a plná elektronizace těchto procesů je digitální transformace. Jedná se o změnu paradigmatu. Změnu myšlení každého jednoho člověka v procesu finančního řízení jakékoliv veřejnoprávní organizace. Lhostejno, zda jde o statutární město, ústřední orgán státní správy, velkou krajskou příspěvkovou organizaci, jako např. správa silnic, či o školku někde na severu Moravy.

Zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů veřejné moci, známý také jako DEPO, stanovil pevné termíny, které jsou pro orgány veřejné moci závazné. Úředníci, zejména ti na větších obcích, vědí dobře, o co jde. Noví komunální politici je v jejich práci ale nesmí brzdit. Naopak, musí digitální transformaci plně podporovat. Nejen, že tím naplní zákonnou povinnost, ale ještě si zajistí klidnější spaní.

A na závěr s nadsázkou připomínám všem starostům, že první věc, kterou musíte neprodleně udělat, až usednete do Vaší horké židle je, že si na flash disk stáhnete kompletní účetnictví aktuální k datu počátku Vašeho starostování.